Adatkezelési tájékoztató

GE Hungary Kft.

által üzemeltetett

www.ge.allasjelentkezes.hu honlap használata kapcsán

hatályos: 2022. február 25-től

GE Hungary Kft. (telephely: 2112 Veresegyház, Kisrét u. 1., adószáma: 13113267-2-44; továbbiakban: Társaság),  a www.ge.allasjelentkezes.hu címen – az elérhető állásajánlatok közzététele érdekében– honlapot üzemeltet. Ennek során a honlapra látogatók és állásokra jelentkezők személyes adatait Társaságunk, mint Adatkezelő kezeli.

 

SÜTI SZABÁLYZAT

A Társaság jelen tájékoztatóval, és ennek részét képező Süti szabályzattal köteles Önt tájékoztatni a honlapon történő böngészés során használt sütikről, a sütik alapján kezelt személyes adatok köréről, jogalapjáról, időtartamáról, és az Önt megillető jogokról.

Mik azok a sütik?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők általában alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát. Amennyiben nem ért egyet a sütik használatával, a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a számítógépen már eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Milyen sütiket használ a Társaságunk?

A honlaphoz kizárólag az alábbi sütik vannak beállítva:

 • technikailag szükséges rendszer sütik,
 • statisztikai és nyomkövető sütik a Facebook Pixel, Google Analytics és a Google Search Console webes nyomkövetések által.

A honlapon alkalmazott sütikről kötelesek vagyunk Önt előzetesen tájékoztatni, ugyanakkor ezen típusú sütik alkalmazása esetén Társaságunknak nem kell az Ön előzetes hozzájárulását beszereznie.

A honlapon ugyanis nem alkalmazunk és nem engedélyezünk olyan, az Ön hozzájárulásán alapuló sütiket, amelyek lehetővé teszik az Ön személyes azonosítását vagy amelyek harmadik személyek számára az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A technika sütik biztosítják a honlap biztonságos, rendeltetésszerű és színvonalas, felhasználóbarát működését. Ezen belül az átmeneti technikai sütik kizárólag a böngészés időtartama alatt tárolnak ideiglenes adatokat. Ezek elengedhetetlenek a honlappal kapcsolatos funkciók működéséhez. Az állandó technikai sütik pedig arra szolgálnak, hogy az Ön következő látogatásakor felismerje Önt a számítógép IP címe alapján. Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző süti fájljában. Ennek időtartamát Ön tudja módosítani a böngésző beállításában.

A statisztikai jellegű és nyomkövető sütik a Facebook Pixel, Google Search Console és Google Analytics mint harmadik fél eszközök kódjai alapján kerülnek rögzítésre. Ezek a honlap látogatóinak tevékenységéről gyűjtenek adatok. Ezek az adatok kizárólag tömegesen, anonim módon kerülnek gyűjtésre, személy szerinti beazonosításra a sütiben tárolt adatok nem alkalmasak. A tömeges adatgyűjtés célja a honlap böngészés tömeges elemzése és a felhasználói élmény növelése. A nyomkövető sütik a Facebook és Google mint harmadik fél szolgáltatásai számára gyűjtenek adatot, abban az esetben például amikor a honlapra Társaságunk Facebook és Google kiemelési hirdetést fizet elő. A Facebook és Google a személyes adatai kapcsán Adatfeldolgozónak minősül, aki magas adatvédelmi szabályzati szintet alkalmaz, így a Facebook és Google az Ön személyes adatait harmadik személynek nem adhatja ki, illetve az Ön adatait kizárólag statisztikai összegzés céljából anonim módon használja fel.

A honlapon történő böngészése során, az Ön alábbi személyes adatai kerülnek rögzítésre: az Ön számítógépének vagy mobileszközének IP címe, a használt operációs rendszer, böngészőprogram típusú, nyelvi beállításai, az Ön által megtekintett aloldalakat, a látogatás időpontját, időtartamát, illetve a Google-ben Ön által önkéntesen megadott demográfiai adatokat úgy mint ország, nem és életkor.

A honlap látogatása során a sütikkel gyűjtött adatok kezelése a Társaság jogos érdekén alapszik. Társaságunk ezzel tudja biztosítani a honlap-szolgáltatás rendeltetésszerű és megfelelő működését és annak ellenőrzését. Továbbá így tudja biztosítani a honlap biztonságát, az informatikai veszélyt jelentő látogatók azonosítását. A honlapra látogató fentiekben megjelölt adatai személyes adatainak (úgymint IP cím, böngésző beállítás) kezelése a hozzájárulása hiányában is jogszerű. A Társaság elvégezte erre vonatkozóan a szükséges érdekmérlegelési tesztet, amelyben megállapította, hogy az adatkezelés jogalapja megfelel a GDPR. Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt jogos érdeknek. A technikai és statisztikai sütik használata során nem sérülnek az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai oly módon, hogy felülírnák a Társaság jogos érdekét.

Tájékoztatjuk arról is, hogy amennyiben az Ön által használt böngésző beállításaiban lehetősége van az egyes típusú sütiket letiltani, engedélyezni vagy módosítani. Azonban Társaságunk nem vállal felelősséget azért, ha a honlapunk nem rendeltetésszerűen működik a sütik letiltása miatt.

A Google által használt sütikről és az adatvédelmi szabályzatról itt olvashat, tájékozódhat bővebben:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

https://www.google.com/policies/technologies/types/

A Facebook által használt sütikről és az adatvédelmi szabályzatról itt olvashat, tájékozódhat bővebben:

https://www.facebook.com/policy.php

 

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a GE Hungary Kft. által indított  „Hegesztő/Általános toborzó” elnevezésű kampánnyal (a továbbiakban: „Kampány”) összefüggő adatkezelési szabályokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 EU általános adatvédelmi rendelete (“Adatvédelmi Rendelet“), valamint az egyéb hatályos adatvédelmi szabályok alapján.

 1. Adatkezelő és Adatfeldolgozó

A hatodik szék Kft. (székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 50., cégjegyzékszám: 01-09-372722 ; adószám: 28758431-2-43), mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) a Kampányt a https://ge.allasjelentkezes.hu/ oldalán található formok segítségével bonyolítja le.

A Kampány lebonyolításával és végrehajtásával összefüggő adatgyűjtési tevékenységet a A hatodik szék Kft. (1093 Budapest, Lónyay utca 50., cégjegyzékszám: 01-09-372722 ; adószám: 28758431-2-43) látja el.

A Kampány során begyűjtött jelentkezéseket Adatfeldolgozó átadja a GE Hungary Kft. (telephely: 2112 Veresegyház, Kisrét u. 1., adószáma: 13113267-2-44 ) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) részére.

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A jelen Kampányban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A Kampányban magánszemélyek vehetnek részt (továbbiakban: „Jelentkezők”). Az adatkezelés jogalapja a Jelentkező előzetes hozzájárulásán alapszik. Azok, akik a Kampányban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő, valamint az Adatfeldolgozó a Jelentkező által megadott személyes adatokat a Kampány lebonyolítása céljából kezeli.

Az Adatkezelő a Jelentkezők személyes adatait a Kampány lebonyolítása során kezeli, majd az adatkezelési cél megszűnését követően a Jelentkezők személyes adatait törli.

 1. Személyes adatok köre

A kezelt személyes adatok köre: a Jelentkezők teljes neve, e-mail címe, telefonszáma és az általuk megpályázott munkakörök.

 1. További adatfeldolgozó

Az Adatfeldolgozó a személyes adatokra vonatkozó egyes technikai (informatikai) műveletek elvégzésére további adatfeldolgozót vesz igénybe. Tekintettel arra, hogy a Kampány Google Form felületen is kerül lebonyolításra, így a Google Ireland (székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország) is adatkezelőnek minősül. A Google Ireland adatkezelési tevékenységével összefüggő adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkeken érhető el: https://policies.google.com/privacy

 1. Adatbiztonsági rendelkezések

A személyes adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a feladataik ellátásához ez szükséges. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 1. A Jelentkező személyes adatkezeléssel összefüggő jogai
 • Tájékoztatáshoz való jog: Adatkezelő – az Adatfeldolgozó útján – az Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján a Jelentkező kérelmére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem, valamint többek között az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, a tárolás tervezett időtartalmáról, valamint a Jelentkező jogairól.
 • Helyesbítéshez való jog: a Jelentkező kérheti – az Adatfeldolgozó útján – az Adatkezelőtől, hogy helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányok kiegészítését.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: amennyiben a Jelentkező személyes adatainak a kezelése a Jelentkező előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Jelentkező jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Amennyiben a Jelentkező személyes adatainak törlését a Kampány időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Kampányban való minden jogosultságát elveszti, és a Kampányból kizárásra kerül.
 • Törléshez való jog: a Jelentkező kérheti – az Adatfeldolgozó útján – az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését. A törlésre abban az esetben kerül sor, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • a Jelentkező visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
  • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • Korlátozáshoz való jog: a Jelentkező kérheti az – az Adatfeldolgozó útján – Adatkezelőtől, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését, különösen az alábbi meghatározott esetekben.

A Jelentkező az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak korlátozását az alábbi esetekben kérheti:

 • a Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Adatkezelő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Amennyiben a Jelentkező személyes adatainak kezelése korlátozás alá esik, úgy a személyes adatok a tárolás kivételével csak a Jelentkező hozzájárulásával vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adathordozhatósághoz való jog: a Jelentkező az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti – az Adatfeldolgozó útján – az Adatkezelőtől, hogy a Jelentkező által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa rendelkezésére vagy egy másik adatkezelő részére. Ezzel a jogával a Jelentkező abban az esetben élhet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy az Adatkezelő a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatokat automatikusan törli, valamint nem érinti a kiadott, illetve jogosult részére továbbított személyes adat további megőrzésének idejét.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatja a Jelentkezőt a jogaival összefüggő kérelmével kapcsolatban. Szükség esetén a határidő további két hónappal meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelem összetettségét, a kérelmek számát. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelentkezőt.

Amennyiben a Jelentkező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Jelentkező azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Jelentkező kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Jelentkezőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Jelentkező személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást, valamint jelen pontban meghatározott jogait az alábbi elérhetőségek valamelyikén kezdeményezheti:

 • levelezési cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 50.
 • e-mail: kriszti@hatodikszek.hu

 

 1. Jogérvényesítési lehetőség
 • Minden Jelentkező jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy pert indítson az illetékes bíróságnál, ha a Jelentkező megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az Adatvédelmi Rendelet vagy a személyes adatkezeléssel összefüggő egyéb jogszabály rendelkezéseit.
 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím:        1363  Budapest, Pf.: 9.

Telefon:                 +36-1-391-1400

Fax:                       +36-1-391-1410

E-mail:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                  http://www.naih.hu

 • A Jelentkező jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Budapest, 2022. február 25.